6997047852 Αλέξανδρου Παπάγου 4Α, Θεσσαλονίκη info@pureclean.gr